ข้อมูลบริษัท

 

Company information

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  กับ บริษัท นอริตาเก้ จำกัด  เพื่อทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค ถ้วยชามเรซามิค เครื่องสุขภัณฑ์ และปูนสำหรับวัสดุก่อสร้าง

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตปูนพลาสเตอร์ของ Noritake รวมกับระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ SCG ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทุกระดับ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

    1. Molding Product

    -  อุตสาหกรรมเซรามิค ถ้วยชามเซรามิค สุขภัณฑ์ หลังคาเซรามิค 

    -  อุตสาหกรรมเครื่องประดับตกแต่ง (Jewelry)

    -   อุตสาหกรรมทันตกรรม (Dental)

    2. Building Product

    -  ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นยิปซั่ม

    -  ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์

    -  กาวยาแนว กระเบื้องเซรามิค

    -  กาวซิเมนต์ กระเบื้องเซรามิค

    -  ปูนฉาบผนังเรียบ Skim Coat

     3. Adhesive & Sealant

     - Adhesive

     - Sealant


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Visions

 

" เป็นผู้นำตลาดในธุรกิจยิปซัมพลาสเตอร์ของเอเชีย "


 

ประวัติความป็นมา

history

"วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ

เอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือล้น โดยพนักงานของเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณของ เอสซีจีภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะพัฒนาพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์ให้มีความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล..."

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงด้วยนโยบาย คือ
1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ
3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย
4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา


 

รางวัลแห่งความสําเร็จ

Awards